महाराष्ट्रातील संत परंपरा

महाराष्ट्राची संतांची भूमि म्हणून ओळख आहे. वारकरी पंथाच्या संतानी समाजातील विषमतेवर आपल्या अभंगातून प्रहार केले. संत चोखामेळा, संत ज्ञानेश्वर, संत सावता माळी, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार आदि विविध जातिधर्मातील संतानी या पंथाचा प्रसार महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर केला. अशा आपल्या समृद्ध संत परंपरेबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी हे एक छोटेसे पुस्तक उपलब्ध केले आहे.

अभिषेक ठमकेउदयोन्मुख मराठी लेखक
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to महाराष्ट्रातील संत परंपरा


थोर संतकवी मध्वमुनीश्वर
संत तुकाराम हरिपाठ
बाळाजी विश्वनाथ
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ३
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ४
मध्वमुनीश्वर कृत गणपतीचीं पदें
नवसाला पावणारे गणपती- भाग ५
नवसाला पावणारे गणपती- भाग २
संतांच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग दुसरा
नवसाला पावणारे गणपती- भाग १
संताच्या जीवनातील प्रेरक प्रसंग -भाग पहिला